Razdalja med dvema točkama
 

Razdalja med dvema točkama vaja 17


Dan je trikotnik ABC z oglišči A(-3,4), B(2,1) in C(1,7).


a) Izračunaj dolžino težiščnice na stranico AB


b) Izračunaj koordinate težišča.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman