Razdalja med dvema točkama
 

Razdalja med dvema točkama vaja 17


Dan je trikotnik z oglišči .


  • Izračunaj dolžino težiščnice na stranico .

  • Izračunaj koordinate težišča.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman