Razdalja med dvema točkama v ravnini
 

Razdalja med dvema točkama v ravnini vaja 20


Dan je trikotnik ABC z oglišči , , .


  • Ali je trikotnik ABC enakokrak?

  • Izračunaj koordinate nožišča višine na stranico AB.

  • Izračunaj dolžino višine na stranico AB.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman