Razdalja med dvema točkama
 

Razdalja med dvema točkama vaja 15


Dana so oglišča pravokotnika , , in .


  • Grafično določi oglišče .

  • Izračunaj dolžino diagonale pravokotnika .

  • Izračunaj ploščino prakotnika .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman