Razdalja med dvema točkama v ravnini
 

Razdalja med dvema točkama v ravnini vaja 8


Naj bosta točki A(4, 0) in B(0, -1) koordinati oglišč neke daljice. Izračunaj dolžino te daljice in koordinati njenega razpolovišča.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman