Razdalja med dvema točkama
 

Razdalja med dvema točkama vaja 12


Naj bosta točki A(5, 0) in B(0, 2) koordinati oglišč neke daljice. Izračunaj dolžino te daljice in koordinati njenega razpolovišča.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman