Razdalja med dvema točkama v ravnini
 

Razdalja med dvema točkama v ravnini vaja 10


Naj bosta točki A(-2, -4) in B(3.4, -4.6) koordinati oglišč neke daljice. Izračunaj dolžino te daljice in koordinati njenega razpolovišča.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman