Razdalja med dvema točkama v ravnini
 

Razdalja med dvema točkama v ravnini vaja 10


Naj bosta točki A(-5, -4) in B(-4.4, 3.5) koordinati oglišč neke daljice. Izračunaj dolžino te daljice in koordinati njenega razpolovišča.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman