Razdalja med dvema točkama
 

Razdalja med dvema točkama vaja 11


Naj bosta točki A(-2, -2) in B(0.0, 4.5) koordinati oglišč neke daljice. Izračunaj dolžino te daljice in koordinati njenega razpolovišča.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman