Razdalja med dvema točkama
 

Razdalja med dvema točkama vaja 11


Naj bosta točki A(-3, -4) in B(-4.7, -1.0) koordinati oglišč neke daljice. Izračunaj dolžino te daljice in koordinati njenega razpolovišča.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman