Razdalja med dvema točkama
 

Razdalja med dvema točkama vaja 11


Naj bosta točki A(-1, -2) in B(2.0, 4.9) koordinati oglišč neke daljice. Izračunaj dolžino te daljice in koordinati njenega razpolovišča.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman