Razdalja med dvema točkama
 

Razdalja med dvema točkama vaja 11


Naj bosta točki A(-5, -3) in B(-3.1, -3.4) koordinati oglišč neke daljice. Izračunaj dolžino te daljice in koordinati njenega razpolovišča.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman