Razdalja med dvema točkama
 

Razdalja med dvema točkama vaja 13


Krajišči daljice sta točki in . Določi abscisno koordinato točke , če daljica meri 10 enot. Zapiši obe rešitvi.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman