Razdalja med dvema točkama
 

Razdalja med dvema točkama vaja 14


Pokaži, da so točke , , in oglišča paralelograma.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman