Razdalja med dvema točkama
 

Razdalja med dvema točkama vaja 18


Točke , , in so oglišča paralelograma.


  • Določi koordinate oglišče D.

  • Izračunaj koordiante presečišča diagonal paralelograma.

  • Zapiši koordinate točke T, ki leži na daljici AB in jo deli v razmerju .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman