Razdalja med dvema točkama v ravnini
 

Razdalja med dvema točkama v ravnini vaja 6


Izračunajte koordinate razpolovišč daljic.

A(5, -2), B(3,4)


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman