Razdalja med dvema točkama v ravnini
 

Razdalja med dvema točkama v ravnini vaja 15


Dani sta krajišči daljice . Poišči ordinato točke , za katere velja, da je 10 enot oddaljena od točke .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Sara Toure