Razdalja med dvema točkama v ravnini
 

Razdalja med dvema točkama v ravnini vaja 25


Koordinate oglišč paralelograma so: , , in . Kolikšna je dolžina krajše diagonale?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Sara Toure