Razdalja med dvema točkama v ravnini
 

Razdalja med dvema točkama v ravnini vaja 9


Točki in sta na krožnici najbolj oddaljeni. Koliko meri polmer kroga?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Sara Toure