Razdalja med dvema točkama v ravnini
 

Razdalja med dvema točkama v ravnini vaja 26


Premica seka ordinatno os v točki in abscisno os v točki . Kakšna je razdalja med točkama in ?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Sara Toure