Razdalja med dvema točkama v ravnini
 

Razdalja med dvema točkama v ravnini vaja 28


Dani sta točki in . Točka deli daljico v razmerju . Kolikšne so koordinate točke ?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Sara Toure