Razdalja med dvema točkama v ravnini
 

Razdalja med dvema točkama v ravnini vaja 19


Ali je trikotnik z oglišči , in enakostraničen?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Sara Toure