Razdalja med dvema točkama
 

Razdalja med dvema točkama vaja 7


Dani sta točki in . Izračunajmo:

  • razdaljo med točkama A in B,

  • oddaljenost točke A od koordinatnega izhodišča

  • koordinati razpolovišča daljice AB.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman