Razdalja med dvema točkama v ravnini
 

Razdalja med dvema točkama v ravnini vaja 5


Izračunajte koordinate razpolovišč daljic.

C(-1, 3), D(-4,5)


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman