Razdalja med dvema točkama
 

Razdalja med dvema točkama vaja 6


Izračunajte koordinate razpolovišč daljic.

C(-1, 3), D(-4,5)


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman