Razdalja med dvema točkama v ravnini
 

Razdalja med dvema točkama v ravnini vaja 3


Brez zaokroževanja izračunaj razdaljo med točkama:

C(2, 4), D(-4, 6)


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman