Razdalja med dvema točkama v ravnini
 

Razdalja med dvema točkama v ravnini vaja 11


Dano je razpolovišče daljice AB s koordinatama R(-2, 1) in kraljišče A(6,4). Izračunaj in zapiši koordinate krajišča B.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman