Razpršenost podatkov
 

Razpršenost podatkov vaja 1


Na strelskem tekmovanju je sodelovalo 50 strelcev. Izidi po prvem poskusu so napisani v preglednici:  • Izračunajte povprečno število točk v tem poskusu.

  • Koliko strelcev je doseglo podpovprečni izid? Izračunajte odstotek strelcev, ki so dosegli nadpovprečni izid.

  • Izračunajte standardni odklon dosežkov v tem poskusu.


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.