Razpršenost podatkov
 

Razpršenost podatkov vaja 4


V tabeli so zapisane najvišje dnevne temperature za Koper v mesecu aprilu:Določi medčetrtinski razmik danim podatkom.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Boris Đukić