Razpršenost podatkov
 

Razpršenost podatkov vaja 5


Določi medčetrtinski razmik najvišjih tečajev delnic KRKA v prvi polovici meseca maja 2018.


Arhiv vrednosti VP in indeksov


 

glavni avtor in urednik gradiva: Boris Đukić