Razpršenost podatkov
 

Razpršenost podatkov vaja 7


Lukas si je vsak dan meril čas, ki ga porabi za pot od doma do šole. Na koncu tedna je prišel do naslednjih podatkov:Določi medčetrtinski razmik danim podatkom.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Boris Đukić