Škatla z brki
 

Škatla z brki vaja 7


Na neki osnovni šoli so učencem merili indeks telesne mase in prišli do naslednjih rezultatov:

  • najnižji izmerjeni indeks telesne mase je 18,

  • Prvi kvartil izmerjenih podatkov znaša 21,5,

  • Mediana izmerjenih podatkov znaša 22,5,

  • Tretji kvartil izmerjenih podatkov znaša 24,

  • najvišji izmerjeni indeks telesne mase je 29.


Dane podatke prikaži s škatlo z brki.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Boris Đukić