Škatla z brki
 

Škatla z brki vaja 1


Dani so naslednjih številski podatki:
Podatke prikaži s škatlo z brki.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar