Razstavljanje sil
 

Razstavljanje sil vaja 2


Sila F na spodnji sliki je narisana v merilu 1 cm je 10 N. Razstavi silo na dve komponenti. Smeri obeh komponent sta podani na spodnji sliki z oranžno in zeleno polno črto. Določi velikost sile in njenih dveh komponent. 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana