Razstavljanje sil
 

Razstavljanje sil vaja 13


Napet lok deluje na puščico s silo 300 N, ko jo izstrelimo. S kolikšno silo sta napeti tetivi loka, če je kot med puščico in vsako od tetiv enak . Nalogo reši računsko s pomočjo znanja geometrije - enakostraničnih trikotnikov. 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana