Razstavljanje sil
 

Razstavljanje sil vaja 7


Klado položimo na klanec z naklonom , kot kaže slika. Teža klade je 5 N. S kako veliko silo deluje klada pravokotno na klanec in s kako veliko silo deluje vzporedno s klancem? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana