Razstavljanje sil
 

Razstavljanje sil vaja 9


Vrvica je na enem koncu pripeta na strop, na drugi strani pa na steno, kot kaže slika. Kot med vrvico in stropom je , med vrvico in steno pa . Na vrvici je obešena utež 60 N. Kolikšna je sila v obeh vrvicah? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana