Razstavljanje sil
 

Razstavljanje sil vaja 8


Na stropu je na dveh koncih pripeta vrvica tako, da je na levem koncu kot , na desnem koncu pa - glej sliko. Na vrvici je obešena utež 4 N. Grafično določi, kolikšni sta sili v obeh delih vrvice. 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana