Raztopine
 

Raztopine vaja 7


Kolikšna je množinska koncentracija KCl v raztopini, ki smo jo pripravili tako, da smo 150 mL 0,40-molarne raztopine KCl zmešali z 200 mL 0,20-molarne raztopine KCl?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Simona Pečnik Posel