Sistemi linearnih enačb
 

Sistemi linearnih enačb vaja 8


Trikratnik prvega števila je enak dvakratniku drugega števila. Vsota prvega števila in dvakratnika drugega števila pa je enaka 8. Zapišite števili.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej