Reševanje linearnih neenačb
 

Reševanje linearnih neenačb vaja 14


Rešite neenačbo: 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej