Reševanje linearnih neenačb
 

Reševanje linearnih neenačb vaja 31


Dana je enačba:
a) Rešite enačbo.


b) Za katera števila a so rešitve enačbe pozitivna števila?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej