Reševanje linearnih neenačb
 

Reševanje linearnih neenačb vaja 30


Dana je neenačba:
  • Rešite neenačbo.

  • Za katero realno število a bodo rešitev neenačbe vsa realna števila, ki so večja od -2


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej