Reševanje linearnih neenačb
 

Reševanje linearnih neenačb vaja 33


Dana je neenačba:
a) Rešite neenačbo.


b) Za katero realno število a bodo rešitev neenačbe vsa realna števila, ki so manjša od 5


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej