Reševanje linearnih neenačb
 

Reševanje linearnih neenačb vaja 42


Za kateri števili a in b bodo rešitve sistema neenačb in vsa realna števila iz intervala


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej