Reševanje linearnih neenačb
 

Reševanje linearnih neenačb vaja 36


Obravnavajte neenačbe glede na vrednost parametra a: 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej