Reševanje linearnih neenačb
 

Reševanje linearnih neenačb vaja 38


Rešite sisteme neenačb, rešitev zapišite z intervali in jih predstavite na številski premici. 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej