Reševanje linearnih neenačb
 

Reševanje linearnih neenačb vaja 21


Izračunajte katera naravna števila rešijo neenačbo: 

glavni avtor in urednik gradiva: Bojan Petek