Reševanje linearnih neenačb
 

Reševanje linearnih neenačb vaja 17


Rešite neenačbo in rešitev predstavite s točkami na številski premici: 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej