Linearna neenačba
 

Linearna neenačba vaja 2


Rešite neenačbo in rešitev predstavite s točkami na številski premici: 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej