Linearna neenačba
 

Linearna neenačba vaja 11


Rešite neenačbe in rešitve predstavite s točkami na številski premici: 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej