Reševanje linearnih neenačb
 

Reševanje linearnih neenačb vaja 24


Rešite neenačbe in rešitve predstavite s točkami na številski premici:



 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej