Reševanje linearnih neenačb
 

Reševanje linearnih neenačb vaja 25


Rešite neenačbe in rešitve predstavite s točkami na številski premici: 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej